Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Poslání a historie

Oddělení pěstování rostlin má dlouhodobou historii sahající do 60. let 20. století, kdy bylo součástí tehdejší katedry rostlinné výroby ZF. Tento stav trval prakticky až do roku 2009. Od 1. 6. 2009 vzniklo rekonstruované oddělení pěstování rostlin jako součást nově ustanovené Katedry rostlinné výroby a agroekologie. Oddělení pěstování rostlin v rozšířené podobě zahrnuje nejen tematiku pěstování rostlin (plodiny na orné půdě), ale také oblast pícninářství a problematiku trvalých travních porostů. V rámci ZF zajišťuje výuku s výše uvedenou tématikou pro bakalářské i magisterské studijní obory. Pracovníci oddělení se podílejí na vedení řady bakalářských, diplomových i doktorských prací. Pracoviště se v nemalé míře rovněž podílí na řešení vědecko-výzkumných projektů a témat.

© ZF JU, České Budějovice