Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Lidé

Níže je seznam našich pracovníků, studentů a obecně všech, kteří se podílejí na naší práci.


Pedagogové

 • Fotografie - doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

  Pracoviště: budova ZR/01010
  Telefon: 387772922
  E-mail: barta -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  vedoucí oddělení, docent, výuka předmětů - pěstování rostlin (PRD, PRA), pěstování technických plodin a okopanin (PRTP1), věda a výzkum v oblasti bramborových proteinů a v oblasti produkčních a kvalitativních parametrů brambor a luskovin

 • Fotografie - Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

  Pracoviště: budova ZR/01010
  Telefon: 387772922
  E-mail: vbartova -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  odborný pracovník ve vědních oborech a odborný asistent,  věda a výzkum v oblasti bramborových proteinů a v oblasti produkčních a kvalitativních parametrů brambor a luskovin, výuka předmětů pěstování rostlin

 • Fotografie - doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

  Pracoviště: budova ZR/01009
  Telefon: 387772921
  E-mail: divis -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  docent, výuka předmětů - pěstování rostlin (PRB), pěstování technických plodin a okopanin (PRTP 2), věda a výzkum v oblasti produkčních a kvalitativních parametrů brambor, kukuřice a energeticky využitelných plodin

 • Fotografie - Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Ing. Milan Kobes, Ph.D.

  Pracoviště: budova ZR/01006
  Telefon: 387772918
  E-mail: kobes -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  odborný asistent, výuka předmětů - pícninářství, lukařství a pastvinářství, pokusnictví, účelové travní porosty, trávníkářství a okrasné zahradnictví, věda a výzkum v oblasti pícninářství, lukařství a pastvinářství

 • Fotografie - doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

  Pracoviště: budova ZR/01011
  Telefon: 387772923
  E-mail: janak -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  docent, výuka předmětů s tématikou pěstování rostlin, výzkum v oblasti tvorby výnosu a kvality obilnin a pseudoobilnin

 • Fotografie - Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  Pracoviště: budova ZR/01066
  Telefon: 387772938
  E-mail: zsterba -at- zf.jcu.cz
  Popis práce:

  tajemník katedry, odborný asistent, výuka předmětů - pěstování rostlin (PRA, PRC), pěstování obilnin (PO), věda a výzkum v oblasti produkčních a kvalitativních parametrů obilnin (oves, pšenice, ječmen, tritikale)

Studenti DSP

 • Fotografie - Ing. Andrea Kamenová

  Ing. Andrea Kamenová

  Pracoviště: budova ZR/01005
  Telefon: 387772917
  E-mail: Andrea.Kamenova -at- seznam.cz
  Popis práce:
 • Fotografie - Ing. Josef Kameš

  Ing. Josef Kameš

  Pracoviště: budova ZR/01004
  Telefon: 387772916
  E-mail:
  Popis práce:
 • Fotografie - Ing. Jan Kulík

  Ing. Jan Kulík

  Pracoviště: budova ZR/01004
  Telefon: 3877772916
  E-mail: J.kulik1 -at- seznam.cz
  Popis práce:
 • Fotografie - Ing. František Lorenc BSc.

  Ing. František Lorenc BSc.

  Pracoviště: budova ZR/01004
  Telefon: 387772916
  E-mail: lorenc.frantisek -at- gmail.cz
  Popis práce:
 • Fotografie - Ing. Markéta Švajnerová

  Ing. Markéta Švajnerová

  Pracoviště: KRV, budova A (děkanát ZF)/A016
  Telefon: 387772716
  E-mail: svajm -at- seznam.cz
  Popis práce:

Odborní zaměstnanci a technici

 • Fotografie - Ing. Adéla Brabcová

  Ing. Adéla Brabcová

  Pracoviště: budova ZR/01005
  Telefon: 387772917
  E-mail: brabcova.adela -at- gmail.com
  Popis práce:

  odborný pracovník - přijata v rámci řešení výzkumného projektu MZe č. QI91A069

 • Fotografie - Jiří Kopecký

  Jiří Kopecký

  Pracoviště: budova ZR/01012
  Telefon: 387772924
  E-mail:
  Popis práce:

  technický pracovník

 • Fotografie - Ing. Josef Švajner

  Ing. Josef Švajner

  Pracoviště: budova ZR/01012
  Telefon: 387772924
  E-mail: SvajnerJ -at- seznam.cz
  Popis práce:

  technický pracovník, koordinátor činnosti technických pracovníků oddělení

© ZF JU, České Budějovice