Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výzkum a projekty

NAZV QI91A069

Doba řešení: 2009 - 2013
Řešitel: Ing. Jan Bárta, Ph.D. - JU
Spoluřešitelé: Ing. Vendulka Horáčková, CSc. - VÚB, doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. - PřF MU
Grantová agentura: Národní agentura pro zemědělský výzkum, MZe ČR
Popis:

Název projektu: Hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů brambor pro využití ve šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a v biotechnologiích.

Proteiny hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) vykazují kromě vysoké nutriční hodnoty také zajímavé vlastnosti, které mohou být využity v mnoha biotechnologických a potravinářských aplikacích (enzymové vlastnosti, antimikrobiální a terapeutické efekty, antioxidační schopnosti, produkce potravinářských pěn a emulzí atd.). V zahraničí i u nás se intenzivně pracuje na výzkumu vlastností a struktury hlavních skupin proteinů bramborových hlíz (patatiny, inhibitory proteas) zejména u odrůd kulturního bramboru. Informace o struktuře, vlastnostech a funkcích proteinů hlíz planých druhů brambor z čeledi Solanaceae je velmi málo, přestože právě tato skupina představuje neuvěřitelně široký zdroj genetické variability a je možné předpokládat nalezení řady strukturálních i funkčních odlišností oproti proteinům popisovaným u hlíz kulturního bramboru. Vzhledem k často diskutované možnosti využití hlízových proteinů kulturního druhu bramboru, předpokládá rozšíření variability funkčních a strukturních vlastností těchto bílkovin zajímavé možnosti jejich širšího využití. Účelem projektu je vytvořit základní charakteristiku vybraných dostupných druhy planých brambor molekulární úrovni (DNA, bílkoviny), purifikovat biotechnologicky využitelné skupiny proteinů (patatin, zástupce skupiny inhibitorů proteas, bramborový lektin), studovat strukturu a detailní vlastnosti purifikovaných proteinů a porovnat funkční a strukturní vlastnosti proteinů planých druhů s paramentry kulturního druhu Solanum tuberosum a vyhodnotit potenciál získaných informací pro využití ve šlechtitelských programech kulturního bramboru (S. tuberosum). 

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice