Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výzkum a projekty

QH81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

Doba řešení: 2008 - 2012
Řešitel: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Romana Novotná, Ph.D.
Grantová agentura: MZE - NAZV
Popis:
Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice