Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Publikace a výsledky

Zde jsou uvedeny naše nejvýznamnější publikace (publikace s impaktním faktorem a recenzované publikace) a ostatní výsledky (užitné vzory, patenty, metodiky aj.). Pokud to bylo možné, je přiložen související dokument a popis práce. Publikace jsou řazeny chronologicky.

Impaktované publikace

2013

 • Bártová V., Diviš J., Bárta J., Brabcová A., Švajnerová M. (2013): Variation of nitrogenous components in potato (Solanum tuberosum L.) tubers produced under organic and conventional crop management. European Journal of Agronomy 49: 20-31. IF 2.800

2012

 • Bárta J., Bártová V., Zdráhal Z., Šedo O. (2012): Cultivar variability of patatin biochemical characteristics: table versus processing potatoes (Solanum tuberosum L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 60: 4369-4378 IF 2.82
 • Bártová V., Bárta J., Švajner J., Diviš J. (2012): Soil nitrogen variability in relation to seasonal nitrogen cycling and accumulation of nitrogenous components in starch processing potatoes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science 62(1): 70-78. IF 0.699
 • Bártová V., Bárta J., Kamenová A., Staňková A. (2012): Charakteristika a potenciál využití antimikrobiálních proteinů bramboru (Solanum tuberosum L.). Chemické Listy 106: 365-372. IF 0.52

2011

 • Kobes M., Voženílková B., Šlachta M., Frelich J. (2011): The occurence of Erysiphe trifolii on Lathyrus pratensis in a foothill area of South Bohemia. Journal of Agrobiology 28 (1): 25-31
 • Lád F., Kubát V., Kadlec J., Čermák B., Kobes M. (2011): The effects of biological aditives on the fermentation process and fibre composition of farm scale grass silages. Journal of Agrobiology 28 (1): 15-23
 • Našinec, I., Novotná, R., Hřídelová, L. (2011): Šlechtění trav na rezistenci vůči rzi travní a rzi korunkaté. Pícninářské listy 1: 56-57
 • Vondrášková B., Čermák B., Allison G., Klimeš F., Kobes M., Lád F. (2011): Effect of the feeding Plantago lanceolata with meadow hay on milk efficiency of goats. Slovak Journal of Animal Science 44(2): 59-64

2010

 • Bárta J., Bártová V., Čurn V. (2010): Analýza proteinů pomocí automatické čipové elektroforézy Experion a porovnání s metodou SDS-PAGE. Chemické Listy 104: 33-40.
 • Frelich, J., Šlachta, M., Kobes, M. (2010): Analysis of longtherm trends in the performance of dairy cows on low-input mountain farms. Agrobiology 27: 35-40
  Související dokument Soubor formátu pdf

  ISSN 1803-4403

 • Frelich, J., Šlachta, M., Kobes, M. (2010): Reasons for the culling of dairy cows on low-input mountain farms. Journal of Agrobiology 27: 41-48
  Související dokument Soubor formátu pdf

  ISSN 1803-4403

 • Voženílková, B., Klimeš, F., Kobes, M., Suchý, K., Květ, J. (2010): Influence mowing on phytopathological aspects of mountain meadows dynamics. Ekológia: 290-293
 • Voženílková, B., Kobes, M., Frelich, J., Čermák, B. (2010): Problematika zaplevelování horských luk. Úroda 10: 30-32
  Související dokument Soubor formátu pdf

  ISSN 0139-6013

2009

 • Bártová V., Bárta J., Diviš J., Švajner J., Peterka J. (2009): Crude protein content in tubers of starch processing potato cultivars in dependence on different agro-ecological conditions. Journal of Central European Agriculture 10 (1): 57-66.
 • Bártová V., Bárta J. (2009): Chemical Composition and Nutritional Value of Protein Concentrates Isolated from Potato (Solanum tuberosum L.) Fruit Juice by Precipitation with Ethanol or Ferric Chloride. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57: 9028-9034
 • Čermák, B., Allison, G., Klimeš, F., Vondrášková, B., Kobes, M., Lád, F., Brouček, J. (2009): Feed intake of dicotyledonous herbs mixed with meadow hay in goats. Slovak Journal of Animal Science 1: 18-21

   

 • Kobes, M., Frelich, J., Šlachta, M., Voženílková, B., Suchý, K. (2009): Botanical diversity and nitrate leaching with different styles of grassland management. Grassland Science in Europe 15: 140-143

    

 • Koukolová, V., Weisbjerg, M. R., Homolka, P., Kobes, M. (2009): The effects of altitude and harvest time on the feed value of extensive mountain pastures. Journal of Agrobiology 26: 101-112

  ISSN 1803-4403

 • Nováková A., Šimáčková K., Bárta J., Čurn V. (2009): Potato variety identification by molecular markers based on retrotransposon analyses. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 45: 1-10
 • Voženílková, B., Kobes, M., Květ, J., Frelich, J. (2009): Phytopathological aspects of phytocoenological structure of grassland with respect of their management. Silva Gabreta 15: 197-200
  Související dokument Soubor formátu pdf

  ISSN 1211-7420

2008

 • Bárta J., Heřmanová V., Diviš J. (2008): Effect of low-molecular additives on precipitation of potato fruit juice proteins under different temperature regimes. Journal of Food Process Engineering 31: 533-547
 • Bárta J., Bártová V. (2008): Patatin, the major protein of potato (Solanum tuberosum L.) tubers, and its occurrence as genotype effect: processing versus table potatoes. Czech Journal of Food Sciences 26: 347-359
 • Bártová V., Bárta J. (2008): Effect of heat treatment on re-solubility of potato proteins isolated from industrial potato fruit juice. Research in Agricultural Engineering 54 (4): 170-175
 • Čermák, B., Vondrášková, B., Klimeš, F., Kobes, M., Lád, F., Špička, J. (2008): The influence of selected herbs on intake and preference of meadow hay by goats. Výzkum v chovu skotu 1: 38-43
 • Klimeš, F., Kobes, M., Suchý, K. (2008): The influence of management and exploitation of grasslands on the differentiation of thein typological structure, biodiversity and produktivity. Grassland Science in Europe 13: 260-262
 • Maršálek, M., Čermák, B., Klimeš, F., Kobes, M., Lád, F., Frelich, J. (2008): Pasture stands for foals and phytocenologic relationships in marginal conditions. Lucrari Stiintifice - Scientifical papers, Animal sciences and biotechnologies, Timisoara 2: 326-331

2007

 • Heřmanová V., Bárta J., Čurn V. (2007): Wild potato species: Characterization and biological potential for potato breeding. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 43 (3): 73-83
 • Voženílková, B., Kobes, M., Klimeš, F., Čermák, B., Ptáčníková, V. (2007): Das Vorkommen von Mehltaupilz auf der Wiesen - Platterbse (Lathyrus pratensis L.). Gesunde Pflanzen 59: 179-182

2006

 • Bárta J., Heřmanová V., Diviš J. (2006): The use of organic solvents for native isolation of potato tuber proteins from potato fruit juice resulting from the starch manufacturing process. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 23 (2): 41-48

   

 • Čermák, B., Lád, F., Klimeš, F., Jílek, R., Kobes, M. (2006): Dynamic of nutrients quality characteristics of pasture in different altitude in South Bohemian region. Slovak Journal of Animal Science 39: 99-102
 • Heřmanová V., Bárta J., Čurn V. (2006): Antifungální proteiny rostlin - klasifikace, charakteristika, možnosti využití. Chemické Listy 100: 495-500
 • Klimeš, F., Kobes, M., Voženílková, B., Květ, J., Suchý, K. (2006): Influence of management on the representation of legumes in permanent grasslands. Grassland Science in Europe 11: 288-290
 • Novotná R., Čurn V. (2006): The influence of a desinfectants on germination and seedling development of winter wheat (Triticum aestivum L.). Collection of Scientific Papers, Series for Crop Sciences 23(1): 21-26

   

2005

 • Bárta J., Diviš J. (2005): Odrůdový polymorfismus vybraných isoenzymů hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) – modelová studie. of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 22 (2): 57-64

   

 • Diviš J., Bárta J. (2005): Vliv ekologického a konvenčního způsobu pěstování brambor na obsah dusičnanů a vitaminu C.. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 22 (2): 75-80

   

 • Kolář, L., Klimeš, F., Gergel, J., Kužel, S., Kobes, M., Ledvina, R., Šindelářová, M. (2005): Methods to evaluate substrate degradability in aerobic digestion and biogas production. Plant, Soil and Environment 4: 173-178
 • Kolář, L., Kužel, S., Hanušová, A., Gergel, J., Ledvina, R., Šindelářová, M., Silovská, Š., Štindl, P. (2005): The use of Spectoquant Merk BOD photometric test to evaluace the stability of organic matters in soil. Plant, Soil and Environment 1: 46-50
 • Kolář, L., Kužel, S., Hanušová, A., Gergel, J., Ledvina, R., Šindelářová, M., Silovská, Š, Štindl, P. (2005): The use of Spectoquant Merk BOD photometric test to evaluace the stability of organic matters in soil. Plant, Soil and Environment 1: 46-50
 • Novotná R. (2005): Vliv mořidel a aktivátoru Bion 50 WG na vybrané kvantitativní ukazatele pšenice ozimé – odrůdy Ebi. Collection of Scientific Papers, Series for Crop Sciences 22 (1): 21-28

2004

 • Bárta J., Čurn V. (2004): Bílkoviny hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) – klasifikace, charakteristika, význam. Chemické Listy 98: 373-378
 • Bárta J., Kalinová J., Moudrý J., Čurn V. (2004): Effects of Environmental Factors on Protein Content and Composition in Buckwheat Flour. Cereal Research Communications 32: 541-548

   

 • Bárta J., Kubátová B., Čurn V., Diviš J. (2004): Bílkovinné markery a charakterizace odrůd brambor. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21 (2): 235-240

   

 • Klimeš, F., Kolář, L., Kobes, M., Kužel, S., Voženílková, B. (2004): A posibility to control of ground water contamination with nitrates by suitable grassland management. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 1: 41-43
 • Klimeš, F., Kolář, L., Kobes, M., Pechar, L., Kadlec, J., Voženílková, B. (2004): Vliv travních porostů a vybraných zoocenóz na odnos živin z povodí. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 3: 309-312
 • Klimeš, F., Čurn, V., Kobes, M., Frelich, J., Voženílková, B., Kadlec, J. (2004): Harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 3: 125-128
 • Kobes, M., Klimeš, F., Kolár, L. (2004): Využití živin víceletými pícními porosty s ohledem na ochranu hydrosféry. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 3: 317-319
 • Kolář, L., Klimeš, F., Kobes, M., Kužel, S., Šindelářová, M. (2004): Vliv pratotechniky na změny obsahu a kvality labilních půdních organických látek u pastevních porostů. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 3: 313-316
 • Silovská, Š. (2004): Pleuran z hlívy ústřičné (Pleorotus ostreatus) a možnosti jeho koncentrace pro výrobu funkčních potravin. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 1: 45-49

2003

 • Bárta J., Čurn V., Diviš J. (2003): Study of biochemical variability in thirteen European and five Czech potato (Solanum tuberosum L.) varieties by soluble protein, isoesterase, and isoperoxidase electrophoretic patterns. Plant, Soil and Environment 49 (5): 230-236
 • Klimeš, F., Kolář, L., Kobes, M., Voženílková, B. (2003): Tne impact of various cultivation methods and permanent grasslands use on the changes in Taraxacum officinale Web. cover rate. Plant, Soil and Environment 2: 49-54
 • Klimeš, F., Slípka, B., Kobes, M., Voženílková, B. (2003): Uplatnění metody náhodných sekvencí při matematicko-statistických analýzách experimentálních dat v lukařství a pastvinářství. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 1: 39-47
 • Silovská, Š., Švecová, M., Vydra, J., Klimeš, F., Kolář, L. (2003): Objektivní metoda k upřesnění senzorického hodnocení textury rostlinných produktů. Collection fo Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice 1: 23-27

Recenzované publikace

V systému nejsou žádné recenzované publikace.

Aplikace

2011

 • Kolář L., Kužel S., Silovská Š, Peterka J., Pezlarová J., Lošák T., Maroušek J., Švojgr J. (2011): Zařízení pro zpracování ječmene (tzv. ječmenová biorafinerie). . užitný vzor.

2009

 • Bárta J., Bártová V., Diviš J. (2009): Využití analýzy bílkovin hlíz na automatické čipové elektroforese Experion pro charakterizaci genotypů brambor. . Uplatněná metodika pro praxi. Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 38 p. (ISBN: 978-80-7394-159-8).

   

 • Bártová V., Bárta J., Diviš J. (2009): Využití bílkovin hlíz analyzovaných na SDS-PAGE pro charakterizaci odrůd brambor. . Uplatněná metodika pro praxi. Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 28 p. (ISBN: 978-80-7394-158-1).

   

2008

 • Bárta J., Bártová V., Čurn V., Diviš J., Slavíková E., Kotlářová L. (2008): Koncentrát hlízových bílkovin brambor s vysokou mírou rozpustnosti. . Užitný vzor č. 18764, registrovaný Úřadem průmyslového vlastnictví ČR dne 4. 8. 2008..
 • Bárta J., Bártová V., Čurn V., Diviš J. (2008): Stanovení obsahu bílkovin v sušině hlíz brambor pomocí vybraných kolorimetrických technik.. . Metodika pro praxi, ZF JU v Českých Budějovicích, 24 p. (ISBN: 978-80-7394-099-7).

   

 • Čermák, B. a kol. (2008): Krmiva konvenční a ekologická. ZF JU v Českých Budějovicích. . ISBN 978-80-7394-141-3.
 • Havlíčková, K. a kol. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. VÚKOZ Průhonice. . ISSN 0374-5651.
 • Voženílková, B., Kobes, M., Klimeš, F. (2008): Výskyt padlí (Erysiphe trifolii) na Lathyrus pratensis L. INRES, Bonn, NSR.. . ISBN 978-3-941261-02-0.

2004

 • Hrabě, F., Klimeš, F., Kobes, M. (2004): Trávy a jetelovinotrávy v zemědělské praxi. Olomouc. . ISBN 90 903275-1-6.

Konference

V systému nejsou žádné konference.

© ZF JU, České Budějovice