Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Technické zázemí

Laboratoře

Laboratoř chemie proteinů

Laboratoř nácházející se v pavilonu E vznikla v roce 2004, primárně jako pracovní zázemí pro řešení výzkumných projektů  pracoviště. Postupně byla rozšiřována a dovybavována potřebným vybavením a přístroji. V současné podobě je laboratoře vybavena pro operace přípravy vzorků z výchozího rostlinného materiálu (mletí, homogenizace, sušení, extrakce, centrifugace, lyofilizace) a pro realizaci základních analýz proteinů: 

měření koncentrace proteinů v roztoku pomocí kolometrických metod (Bradford Protein Assay, BCA Protein Assay), kvantifikace N v suchém rostlinném materiálu a přepočet na obsah dusíkatých látek (instrumentálně na principu modifikované metody dle Dumase), elektroforetické separace na polyakrylamidovém gelu (SDS-GAGE, nativní PAGE, IEF, 2D-PAGE),  elektroforesa na čipu, purifikace proteinů pomocí chromatografie na sloupci a pomocí kompletu FPLC. U proteinů je možné stanovovat základní biochemické parametry a vlastnosti - molekulová hmotnost, isoelektrický bod, detekce vybraných enzymových aktivit (na gelu) a jejich kvantifikace, měření vybraných inhibičních aktivit, hodnocení antimikrobiálních aktivit atd.

Kromě využití pro řešení výzkumných projektů pracoviště, poskytuje tato laboratoř zázemí pro praktickou výuku studentů specializovaných předmětů, řešení bakalářských a diplomových prací a také poskytuje zázemí studentům doktorských studijních programů. 

 

FPLC komplet

 

Laboratoře pro rozbory zrnin a pícnin

Zázemí bylo vybudováno v roce 2003 a nachází se v pavilonu D. Je vybaveno jednak pro rozbory výnosových prvků zrnin zejména obilnin a základní rozbory a stanovení kvality píce. V laboratoři lze provádět např. ... 

  

© ZF JU, České Budějovice