Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Technické zázemí

Pokusný a demonstrační pozemek ZF

Pokusný a demostrační pozemek ZF JU, jenž je ve správě Katedry rostlinné výroby a agroekologie, je oddělením pěstování rostlin využíván pro zakládání maloparcelkových  pokusů polních plodin v rámci řešení výzkumných projektů pracoviště. Pozemek také slouží pro produkci výukového rostlinného materiálu, zakládání a vedení demonstračních parcel a ploch pro praktickou výuku předmětů s tématikou pěstování rostlin a pícninářství a rovněž jako pokusné zázemí pro řešení studentských prací.

Pozemek je vybaven nezbytným nářadím a pomůckami pro zpracování půdy, zakládání porostů, ošetřování porostů v průběhu vegetace a pro jejich sklizeň a také posklizňovou úpravu.

V rámci řešení výzkumných projektů je řada polních pokusů zakládána rovněž na stanovištích mimo České Budějovice, např. na Pacovsku (Lukavec, Vyklantice), v oblasti Volyňska a Kaplicka či v oblasti Šumavy.

 

pozemek - porost pÅ¡enice   

© ZF JU, České Budějovice