Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Témata prací

Druhy:

Bakalářské práce

 • Název: Antioxidační aktivita látek obsažených v hlízách bramboru
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Biologické a výnosové parametry vybraných odrůd hrachu setého polního s ohledem na výši výsevku - možno i DP
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Charakteristika odrůdové skladby lupin pro pěstování v ČR
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Název: Fotodynamické látky v lečivých rostlinách a jejich účinky - Zadáno
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Kerblík – jeho biologická charakteristika a možnosti využití
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Možnosti využití a zpracování hlízové vody vznikající při zpracování brambor na škrob
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Možnosti zpracování hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) - Možno i DP
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše nebo experimetální forma (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Možnosti zpracování konopného semene na bílkovinné izoláty - Možno i DP
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Nové možnosti uplatnění koncentrátů a izolátů bílkovin brambor
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Porovnání sklizňových produktů vybraných polních a zahradních plodin z hlediska jejich antioxidační aktivity
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.)

 • Název: Působení foliálních hnojiv u krmné řepy
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí BP: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.)

 • Název: Rosička krvavá Digitaria sanquinalis plevel nebo obilnina?
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Složení konopí setého a jeho využití pro krmné účely - Zadáno
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Vliv hnojení digestátem na botanickou skladbu a pícninářskou hodnotu travních porostů
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Forma literární rešerše + vlastní sledování (vedoucíc BP: Ing. Milan Kobes, Ph.D.)

 • Název: Vliv popínavých leguminóz na výskyt hodnotných a plevelných druhů v trvalých travních porostech
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Forma literární rešerše + vlastní sledování (vedoucí BP: Ing. Milan Kobes, Ph.D.)

 • Název: Vliv posklizňového ošetření a zpracování na obsah flavonoidů v pseudocereáliích
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Vliv způsobů a intenzity pastevního využívání travních porostů na jejich stav a botanickou skladbu
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Forma literární rešerše + vlastní sledování (vedoucí BP: Ing. Milan Kobes, Ph.D.)

 • Název: Vztah českého spotřebitele k produktům českého zemědělství - Možno i DP
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou marketingové studie (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Změny v odrůdové skladbě řepky olejky
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Formou literární rešerše (vedoucí BP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

Diplomové práce

 • Název: Hodnocení antifungální aktivity inhibitorů proteas z hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Hodnocení vlivu odrůdy a N hnojení na výnos a kvalitu hlíz brambor pro zpracování na škrob
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Porovnání struktury výnosových prvků u liniové a hybridní odrůdy ozimé pšenice (Triticum aestivum L.)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

 • Název: Studium alelopatických účinků saturejky
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Studium biologických vlastností konopí setého (Cannabis sativa)
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Studium klíčivosti a vzcházivosti semen pseudocereálií
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.)

 • Název: Vliv esterifikace proteinů hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) na změnu jejich vlastností
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Experimentální forma (vedoucí DP: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.)

Disertační práce

V této části nejsou vypsána žádná témata.

© ZF JU, České Budějovice