Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Seznam oborů:

Bakalářský obor

  • Zemědělství

Magisterský obor

  • Zemědělské inženýrství

Seznam předmětů: (1-16 z 16)

© ZF JU, České Budějovice