Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Zahradnictví II.

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Letní
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout poznatky o nejdůležitějších principech technologie výroby zelenin ve velkovýrobních i samozásobitelských podmínkách ČR.

Popis:

Další požadavky na studenta: absolvování předmětu Zahradnictví I.

Sylabus:

1. Význam pěstování zeleniny, chemické složení a biologická hodnota.

2. Pěstování zeleniny v ČR v porovnání s EU.

3. Ekologické, klimatické, edafické a ekonomické podmínky.

4. - 5. Vztah různé úrovně ekologických faktorů ke tvorbě výnosu.

6. Rozmnožování zeleniny, způsoby zakládání a ošetřování porostů.

7. Hnojení a výživa jednotlivých druhů zelenin.

8. Osevní postupy v zelinářství v polních podmínkách a ve sklenících, sklizeň zelenin.

9. - 10. Pěstování zelenin košťálových, kořenových, plodových, cibulových, listových a vytrvalých.

11. Pěstování hub.

12. Méně známé druhy zelenin.

13. Zelinářské semenářství.

14. Odrůdy zelenin.

Doporučená literatura:

Pevná, V. a kol.: Záhradnictvo. Bratislava. Príroda, 1984, 541 s.

Melichar, M. a kol.: Zelinářství. Praha, Květ, 1997, 165 s.

Malý, I.: Zahradnictví II., Brno, VŠZ, 1992, 140 s.

Kopec, K.: Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny. Praha, ÚZPI, 1998, 72 s.

Merckens, H. K., Ulmer, G. E.: Das biologische Gartenbuch. Stuttgart, Paul Parey Verlag, 1980, 321 s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice