Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Fyziologické základy tvorby výnosu

Obor: Zemědělství (Bakalářská obor)
Ročník: 1.
Semestr: Letní
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., doc. Ing. Jana Pexová-Kalinová, Ph.D., I

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyziologickými základy biologického a hospodářského výnosu hlavních skupin polních plodin.

Popis:

Primární produkce jako základní předpoklad výnosu. Produkční ekologie. Fotosyntéza a dýchání. Kořenová soustava a příjmová schopnost rostlin. Tok asimilátů a akumulační kapacita (sink) jednotlivých orgánů rostlin. Otogeneze asimilačního aparátu, vztah mezi LAI a NAR. Vodní provoz a bilance ve vztahu k produkci a výnosu porostů. Biologický výnos, tvorba a distribuce sušiny, hospodářský výnos. Struktura výnosu. Tvorba výnosu polních plodin (obiloviny, luskoviny, olejniny, okopaniny, pícniny). Vztah mezi tvorbou výnosu a kvalitou produkce.

Sylabus:

Dodělává se...

Doporučená literatura:
  • Základní:

Kostrej, A. et al. Ekofyziológia produkčného procesu porastu a plodin.. Nitra, SPU, 1998.

  • Hejnák, V., Zámečníková, B., Zámečník, J., Hnilička, F. Fyziologie rostlin. ČZU Praha, 2007. 

Doporučená:

  • Nátr, J. Fotosyntetická produkce a výživa lidstva.. ISV, Praha, 2002. 
  • Šebánek, J. a kol.:. Fyziologie rostlin. Praha, SPN, 1983. 
  • Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek, J. et al. Fyziologie rostlin. Praha, 1998. 
  • Hosnedl, V., Vašák, J., Mečiar, L. a kol. Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). AF ČZU, Praha, 1998.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice