Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Tvorba výnosu a kvality rostlinné produkce

Obor: Zemědělské inženýrství (Magisterská obor)
Ročník: Neurčen
Semestr: Letní
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., Ing. Veronika Bártová, Ph.D., prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., doc.

Anotace:

Cílem předmětu je získat obecné znalosti o utváření výnosu a kvality v rámci pěstitelského procesu hlavních plodin s ohledem na specifický vliv technologie pěstování a podmínek prostředí.

Popis:

Úvod - Rostlinná produkce: výnos versus kvalita (základní pojmy); Fyziologické základy tvorby výnosu polních plodin; Tvorba kvality rostlinné produkce; Genotyp - potenciál výnosu a kvality; Stresové reakce rostlin - abiotické a biotické stresory; Fyziologicky aktivní látky a omezování stresu polních plodin; Tvorba výnosu úzkořádkových obilnin; Tvorba kvality úzkořádkových obilnin; Tvorba výnosu a kvality u kukuřice na zrno a na siláž; Tvorba výnosu a kvality luskovin; Tvorba výnosu a kvality řepky; Tvorba výnosu a kvality máku a slunečnice; Tvorba výnosu a kvality cukrové a krmné řepy; Tvorba výnosu a kvality bramboru.

Sylabus:

-

Doporučená literatura:
  • Základní: Prugar J. a kol. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí.. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Kvasný průmysl, Praha, 2008. 
  • Základní: Petr, J. a kol. Počasí a výnosy. SZN Praha, 1987. 
  • Základní: Hosnedl, V., Vašák, J., Mečiar, L. a kol. Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). ČZU Praha, 1998. 
  • Základní: Jůzl, M., Pulkrábek, J., Diviš, J. a kol. Rostlinná výroba - III. (Okopaniny). 1. vyd.,. MZLU Brno, 2000. 
  • Základní: Petr, J., Húska, J. a kol.:. Speciální produkce rostlinná - I. (Obecná část a obilniny). AF ČZU Praha, 1997. ISBN 80-213-0152-X. 
  • Základní: Petr, J. et al. Tvorba výnosu hlavních polních plodin.. SZN Praha, 1980. 
  • Doporučená: Smith, D. L., Hamel, C. Crop Yield - Physiology and Processes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1999. 
  • Doporučená: Procházka S. a kol. Regulátory rostlinného růstu. Academia, Praha, 395 s.. 1997.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice