Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Pěstování rostlin

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. Milan Kobes, Ph.D., Ing. Zdeněk Ště

Anotace:

Cílem předmětu je poznání biologických vlastností polních plodin, agrotechnických opatření a uplatňovaných technologií pěstování.

Popis:

Trendy v pěstování a ekonomický význam polních plodin v Evropě a České republice. Metody hodnotící růst a vývoj rostlin. Principy tvorby a redukce výnosu. Růst a vývoj obilnin a jejich výnosový potenciál. Pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale, kukuřice - historie, biologie, odrůdy a osivo, technologie pěstování, sklizeň a skladování. Luskoviny - charakteristika, růst a vývoj, tvorba výnosu, fixace dusíku. Hrách, bob, fazol, soja, vikev - historie, biologie, odrůdy a osivo, technologie pěstování, sklizeň a skladování. Olejniny - ekonomický význam, postavení v rostlinné produkci. Ozimá řepka, hořčice, slunečnice - historie, biologie, odrůdy a osivo, technologie pěstování, sklizeň a skladování. Historie, význam a biologie lnu přadného. Odrůdy a osivo, technologie pěstování, sklizeň a posklizňová úprava přadného lnu. Ekonomický význam okopanin. Cukrovka, historie, pěstování v ČR a Evropě. Biologie, fotosyntéza a růst, odrůdy a osivo, podmínky tvorby výnosu, technologie pěstování, sklizeň a skladování. Brambory, historie, pěstování v ČR a Evropě. Biologická charakteristika, růst a vývoj bramboru, tvorba výnosu, odrůdy a sadba, pěstitelské technologie, sklizeň a skladování.

Sylabus:

-

Doporučená literatura:
  • Základní: Diviš, J. a kol. Pěstování rostlin. JU ZF České Budějovice, 2000. ISBN 80-7040-456-6. 
  • Doporučená: Martin, J.H., Waldren, R.P., Stamp, D.L. Principles of field crop production.
  • Doporučená: Pulkrábek, J. a kol. Speciální fytotechnika. FAPPZ, ČZU Praha, 2005. 
  • Doporučená: Šroller, J. a kol. Speciální fytotechnika, Praha, Ekopress, 205 s.. 1997.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice