Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Pěstování rostlin II

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

Anotace:

Předmět zahrnuje pěstování olejnin a okopanin. Cílem je získat znalosti o principech produkce polních plodin a ekonomických podmínkách.

Popis:

Olejniny: Ozimá řepka - význam pěstování a zpracování, biologie rostliny, tvorba a struktura výnosu. Hodnocení růstu a vývoje. Podmínky prostředí pro pěstování řepky, odrůdy a osivo, pěstitelské technologie, sklizeň a skladování, ekonomika pěstování. Význam, biologie a pěstitelská technologie máku setého a slunečnice roční. Trendy pěstování okopanin v Evropě a České republice. Okopaniny v osevním postupu a jejich význam pro člověka, hospodářská zvířata a průmysl. Cukrová řepa - historie, biologie, výnosový potenciál, růst a vývoj. Ekonomické podmínky pěstování cukrovky. Podmínky pro tvorbu výnosu, odrůdy a osivo, technologie pěstování, sklizeň a skladování. Brambory - historie pěstování a jejich význam pro člověka. Pěstování v ČR a Evropě. Výnosový potenciál, růst a vývoj a ekonomické podmínky pěstování. Odrůdy a sadba, technologie pěstování, sklizeň a skladování.

Sylabus:

-

Doporučená literatura:
  • Základní: Hosnedl, V., Vašák, J., Mečiar, L. a kol. Rostlinná výroba - II (Luskoviny, olejniny). ČZU Praha, 1998. 
  • Základní: Jůzl, M., Pulkrábek, J., Diviš, J. a kol. Rostlinná výroba - III. (Okopaniny). 1. vyd.,. MZLU Brno, 2000. 
  • Doporučená: Rybáček, V. a kol. Cukrovka. SZN Praha, 1985. 
  • Doporučená: Vokál, B. a kol. Pěstování brambor. Agrospoj Praha, 2004. 
  • Doporučená: Martin, J. H., Waldren, R. P., Stamp D. L. Principles of field crop production. New Jersey, 2002. ISBN 0-13-025967-5. 
  • Doporučená: Baranyk, P., Fábry, A. a kol.:. Řepka - pěstování, využití, ekonomika. Profi Press Praha, 2007.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice