Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Lukařství a pastvinářství

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Letní
Přednášející:

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

Anotace:

Předmět je zaměřen na prohloubení a propojení poznatků ze základních biologických a ekologických disciplin a předmětů teoretického základu zemědělství s cílem přivést posluchače k hlubšímu pochopení dynamiky a funkcí travinného biomu a možností jejich regulace s využitím širokých vědeckých poznatků a pracovních metod. Předmět vyúsťuje v ekologické-ekonomickou syntézu, orientovanou na harmonické sladění produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů.

Popis:

-

Sylabus:

1. Všeobecná charakteristika, rozšíření a význam travních porostů. Podmínky uplatnění všestranných (produkčních i mimoprodukčních) funkcí travinného biomu.

2. Lukařství a pastvinářsví jako praktický a vědní obor (historický vývoj a současný stav v ČR a v celosvětovém kontextu). Vznik, vývoj a způsoby uplatnění travních porostů.

3. Biologické a ekologické základy lukařství a pastvinářství. Abiotické prvky travních ekosystémů.

4. Biotické prvky travních porostů. Dynamika travního společenstva. Zákonitosti ekologické rovnováhy travních porostů.

5. Biologická, ekologická a pícninářská charakteristika nejdůležitějších lučních druhů. Bioindikační uplatnění jednotlivých složek travního ekosystému.

6. Synekologie travních porostů. Způsoby hodnocení a třídění travních porostů.

7. Floristicko-cenologická klasifikace travních porostů. Ekologická a pícninářská charakteristika nejdůležitějších asociací, svazů, řádů a tříd.

8. Fyziognomicko-floristická klasifikace travních porostů. Ekologická a pícninářská charakteristika jednotlivých porostových typů.

9. Ekologická a ekonomická východiska obhospodařování travních porostů.

10. Teoretické aspekty regulace vodního režimu travních porostů.

11. Způsoby zlepšování půdních podmínek u lučních a pastevních porostů a teoretické základy jejich výživy.

12. Zlepšování porostové skladby lučních a pastevních porostů. Zásady racionálního obhospodařování a využití travních porostů.

13. Vliv pastvy na jednotlivé druhy hospodářských zvířat a jejich zpětný vliv na travní ekosystémy.

14. Ekologicko-ekonomická syntéza v lukařství a pastvinářství.

 

Doporučená literatura:

Veselá, M. a kol.: Návody ke cvičení z pícninářství. AF VŠZ Praha, 1994

Mrkvička, J.: Pastvinářství. AF ČZU Praha, 1998, 2001

Klimeš, F.: Lukařství a pastvinářství, ZF JU, České Budějovice, 1999

Holúbek, R. a kol.: Pasienkárstvo. SPU Nitra, 2001

Klimeš, F.: Lukařství a pastvinářství. Biodiagnostika a speciální pratotecnika. ZF JU, České Budějovice, 2004

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice