Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Účelové travní porosty

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející:

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí teoretických základů biologie, ekologie a dynamiky účelových travních porostů a praktických postupů při jejich zakládání a ošetřování. Všeobecná charakteristika, význam a uplatnění různých typů a kategorií účelových travních porostů, včetně požadavků na jejich specializované a eventuálně i kombinované uplatnění.

Popis:

-

Sylabus:

1. - 2. Charakteristika účelových travních porostů a jejich význam při tvorbě krajiny.

3. - 4.  Zakládání a péče o okrasné, sportovní, meliorační a technické porosty.

5. - 7. Zakládání, ošetřování a využívání specializovaných travních porostů pro technické a energetické využití.

8. Zakládání a ošetřování porostů pro kořenové čistírny.

9. Zakládání a ošetřování porostů pro poldery, zasakovací pásy a průlehy.

10. - 11. Zásady péče o různé typy účelových travních porostů v chráněných územích všech typů.

12. Zásady pro uplatnění a postupy asanačního a regulačního managementu lokalit a cenóz s prioritním mimoprodukčním významem.

13. - 14.  Uplatnění travních porostů v územních systémech ekologické stability.

 

Doporučená literatura:

-

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice