Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Trávníkářství a okrasné zahradnictví

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Letní
Přednášející:

Ing. Milan Kobes, Ph.D.,

Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí postupů pro hodnocení, zakládání, údržbu a ošetřování různých typů trávníků a dále podkladů pro zpracování návrhů ploch veřejné a okrasné zeleně.

Popis:

-

Sylabus:

1. - 2. Rozdělení trávníků, požadavky na různé typy trávníků.

3. Hodnocení a úprava vodního a vzdušného režimu trávníků.

4. Hodnocení utuženosti půdy a mechanické odolnosti travního drnu. Provzdušňování travního drnu.

5. Sestavování směsí pro různé typy trávníků.

6. Způsoby zakládání trávníků. Přímé výsevy, pokládání travních koberců.

7. Výživa trávníků. Technika ošetřování a údržby trávníků.

8. - 9. Projektování a zakládání ploch okrasné a veřejné zeleně. Okrasné dřeviny, výsadba solitérní, skupinová a pásová.

10. Tvarování, údržba a ošetřování okrasných a parkových dřevin.

11. Nejvýznamnější záhonové a skalkové rostliny.

12. - 14. Doba kvetení významnějších záhonových rostlin. Výsadba a ošetřování záhonů.

Doporučená literatura: Neurčeno
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice