Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Zahradnictví I.

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Zimní
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., Ing. Veronika Bártová, Ph.D., prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.,

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout poznatky o nejdůležitějších principech technologie výroby ovoce ve velkovýrobních i samozásobitelských podmínkách ČR.

Popis:

-

Sylabus:

1. Význam pěstování ovoce, chemické složení, biologická hodnota.

2. Původ ovocných druhů, pomologické členění, botanická charakteristika.

3. Podnože ovocných rostlin, jejich vlastnosti a použití.

4. Kořen, kmen, koruna stromu, jejich morfologie, anatomie, možnosti ovlivnění.

5. Procesy růstu a vývoje, fenofáze, možnosti jejich usměrňování.

6. Typy výsadeb a v nich uplatňované odrůdy našeho a světového sortimentu.

7. Způsoby a metody zúrodňování a přípravy půdy v sadech, výsadba.

8. Ošetřování ovocných výsadeb, soustavy zpracování půdy v sadech.

9. Pomologie, ovocnářská morfologie.

10. Řez ovocných rostlin, řez výchovný, udržovací, zmlazovací, speciální řezy, formování kordonů, palmet a různých typů stěn.

11. Školkařství, generativní rozmnožování, stratifikace semen, způsoby vegetativního rozmnožování, štěpkování.

12. Výživa a hnojení ovocných stromů.

13. Sklizeň a třídění ovoce, obaly, technika, skladování.

14. Pěstování jahod.

Doporučená literatura:

Pevná, V. a kol.: Záhradnictvo. Bratislava, Príroda, 1984, 541 s.

Blažek, J. a kol.: Ovocnictví. Praha, Květ, 1998, 382 s.

Dvořák, A. a kol.: Pomologie I - IV. Praha, Academia, 1962, 1976, 1850 s.

Hluchý, M. a kol.: Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin. Brno, Biocont, 1997, 1428 s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice