Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Včelařství

Obor: Nezadán
Ročník: 3.
Semestr: Letní
Přednášející:

Ing. Irena Jelínková, Ing. Aleš Křenek, Ing. Jan Kulík,

Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí teoretických znalostí a praktických poznatků z biologie včely medonosné, genetiky plemenitby a chovu včelích matek, techniky praktického ošetřování včelstva během roku, včetně získávání včelích produktů a uplatnění včel v opylovací činnosti.

Popis:

-

Sylabus:

1) Úvod do včelařství, úloha včely v krajině.
2) Anatomie a fyziologie včely.
3) Etologie včel.
4) Ošetřování včelstev během roku.
5) Technologie chovu včel.
6) Nemoci a škůdci včely medonosné.
7) Genetika a plemenitba včel.
8) Inseminace včelích matek.
9) Dotace a paragrafy ve včelařství.
10) Včelí pastva.
11) Včela jako opylovač v zemědělství.
12) Včelí produkty.
13) Včely samotářky a chov čmeláků.

Doporučená literatura:

Veselý, V. et al.: Včelařství. Praha, Nakladatelství Brázda s.r.o., 2003,365 s.

Kubišová, S., Haslbachová, H.: Včelařství. Brno, MZLU, 1998, 101 s.

Haslbachová, H.: Včelařství (cvičení). Brno, VŠZ, 1992, 93 s.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice