Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Oddělení pěstování rostlin 

Výuka

Pěstování rostlin v setrvalém zem.

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je poznání biologických vlastností polních plodin, agrotechnických opatření a uplatňovaných technologií pěstování v setrvalých systémech zemědělství.

Popis:

Agroekosystémy a postavení kulturních rostlin v rostlinné říši. Charakteristika polních kultur a rozdělení zemědělských plodin, tvorba biologického a hospodářského výnosu. Hlavní faktory a pěstitelská opatření ovlivňující výnos v setrvalém zemědělství. Význam obilnin a stupně intenzity jejich pěstování - programované, konvenční, integrované a ekologické. Zásady agrotechniky obilnin v sestrvalém systému pěstování. Pěstování dle užitkových směrů - pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves. Specifika pěstování obilnin druhé skupiny, pěstování kukuřice v setrvalém zemědělství. Luskoviny, význam, druhy a technologie jejich pěstování. Postavení a význam olejnin, biologické vlastnosti a technologie pěstování v setrvalém zemědělství. Okopaniny v osevním postupu, biologické vlastnosti, zásady pěstování cukrovky, krmné řepy a brambor.

Sylabus:

Doporučená literatura:
  • Základní: Diviš, J. a kol. Pěstování rostlin. JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2010, 260 s.
  • Rozšiřující: Šarapatka, B., Urban, J. et al. Ekologické zemědělství. PRO-BIO Šumperk, 2005, 334 s.. PRO-BIO Šumperk, 2006. 
  • Rozšiřující: Zídek, T. et al. Nechemická ochrana rostlin. MZe ČR, 1992. 
  • Rozšiřující: Herrmann, G., Plakolm, G. Okologischer Landbau. Ostereichischer Agrarverlag,Wien, 1993. 
  • Rozšiřující: Konvalina, P. et. al. Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství.. ZF JU v Č. Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7394-031-7. 
  • Doporučená: Urban, J, Šarapatka, B. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. I. díl, Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin. MŽP, PRO-BIO, Praha, 2003. 
  • Doporučená: Neuerburg, W., Padel, S. Ekologické zemědělství v praxi. Agrospoj, Praha, 1994. 
  • Doporučená: M. Lacko-Bartošová a kol. Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. SPU Nitra, 2005.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice